Správca osobných údajov:

CEDERA plus s.r.o.
Syslia 12
82105 Bratislava

IČO: 43971199, IČ DPH: SK2022538650

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel Sro, vložka 50533/B.

Účel spracovania údajov:

Účel spracovaniaPrávny titul
1)vybavenie dopytuplnenie zmluvy
2)zodpovedanie vašich otázok cez e-mail, chat, formulároprávnený záujem
3)marketingová akciasúhlas
4)hodnotenie spokojnosti s našimi službamisúhlas
5)zlepšovanie našej www stránky na základe dát z jej  používaniaoprávnený záujem

Rozsah spracovávaných údajov:

Osobné údajeÚčel spracovania
Meno, priezvisko, titul1, 2, 3, 4
Pohlavie1, 2, 3, 4
Fakturačná adresa1
Telefónne číslo1
E-mailová adresa1, 2, 3, 4
História navštívených stránok na webe5
História aktivít v e-mailoch3, 5
Cookies, anonymizovaná IP adresa2, 3, 5

Príjemci osobných údajov:

Vaše osobné údaje chránime a preto ich nepredávame tretím stranám.  Avšak na to, aby sme skvalitnili naše služby, používame nástroje a služby tretích strán, ktoré spracovávajú niektoré vaše údaje. Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám a podobne. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas.

NázovKrajinaÚčel spracovania
Google LLCUS3, 5

Doba uloženia osobných údajov:

Účel spracovaniaDoba uloženia osobných údajov
vybavenie dopytunajviac 15 rokov od vystavenia daňového dokladu
otázky cez e-mail, chat, formulárnajviac 180 dní od zodpovedania otázky
marketingová akcianajviac 30 dní od zrušenia súhlasu
hodnotenie spokojnosti s našimi službaminajviac 120 mesiacov od poskytnutia údajov
zlepšovanie www stránky na základe dátnajviac 60 mesiacov

Pravidla používania cookie:

Cookie je malý dátový súbor ukladaný na disk vašeho počítača. Súbory cookies používáme k tomu, aby sme porozumeli tomu, akým spôsobom sú naše stránky používáné a aby sme ich mohli optimalizovať k lepším výsledkom. Súbory cookies uľahčujú prevádzkovanie webovej stránky tým, že prostredníctvom analýzy pohybu nám umožňujú sledovať, čo je funkčné a čo nie.

V prípade, že návštevník nesúhlasí s využitím služby poskytovanej tzv. cookies, môže postupovať podľa pokynov uvedených v záložke svojho internetového prehliadača „HELP“ a deaktivovať tak ukladanie všetkých súborov cookies vo svojom počítači. Okrem trvalej deaktivácie ukladania cookies je možné tieto súbory manuálne zmazať z počítača (obvykle pomocou klávesovej skratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každej návšteve webovej stránky.

Pri práci s cookies budeme využívať tieto druhy cookies:

  • Aplikačné cookies – nutné pre správny beh aplikácie
  • Cookies s preferenciou užívateľských  údajov – ukladajú skôr zadané údaje napr. o údajoch k prihláseniu, preferenciách atď.
  • Meracie cookies – najmä pre monitoring návštevnosti a výkonu webových stránok (Google Analytics)
  • Cookies určené na personalizáciu reklamy

Toto sú vaše práva:

  1. Máte právo na informácie o spôsobe spracovania vašich osobných údajov.
  2. Svoje nastavenia súkromia môžete kedykoľvek zmeniť, napríklad v súvislosti s priamym marketingom, a môžete požadovať, aby sa vaše osobné údaje spracovali alebo nespracovali.
  3. Máte právo na prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame a na ich opravu.
  4. Môžete požiadať o zaslanie svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a počítačom spracovateľnom formáte (ak si ich želáte zdieľať s inou spoločnosťou).
  5. Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.

Pokiaľ si želáte uplatniť niektoré z týchto svojich práv, pošlite nám e-mail na adresu: info@cedera-okna.sk. Všeobecné európske nariadenie o ochrane údajov vám tiež zaručuje právo podať sťažnosť komisárovi pre ochranu údajov.

Phone: 0948 48 30 30
Vajnorska 108
Slovakia, 831 04 Bratislava