Ochrana okien – Rady ako chrániť okná pred poškodením

ochrana plastových okien a eurookienNa prikrytie použijeme priesvitnú (prístup svetla) ochrannú fóliu, alebo iný materiál zamedzujúci zašpineniu okien. Na prichytenie použijeme lepiacu pásku. Najvhodnejšia lepiaca páska je od dodávateľa náterovej hmoty, výrobcu okien, prípadne ich odporúčania. Pri použití nevhodnej pásky hrozí znehodnotenie náteru odtrhnutím laku, alebo zanechaním vrstvy ťažko odstrániteľného lepidla. V prípade núdze je na ochranu okien možné použiť lacnejšie krepové pásky, tieto je však potrebné odstrániť čo najrýchlejšie a to predovšetkým z drevených častí okna. Po dlhodobom použití zanechávajú na dreve krepové pásky zvyšky lepidla, ktoré sa dajú odstrániť čistením terpentínovým prípravkom.

V žiadnom prípade nenechávajte krepové pásky nalepené priamo na dreve dlhšie ako 12 hod. V prípade dlhodobejšieho ponechania fólii na oknách nezabudnite na fóliách urobiť niekoľko malých otvorov na prístup vzduchu.

Pri nedostatočnej ochrane okien môže spôsobiť poškodenie predovšetkým vápno, ktoré je agresívne na všetky komponenty na okne, od tesnenia, cez kovanie, až po povrchovú úpravu. Jeho odstránenie je časovo náročnejšie ako ochrana okien fóliami.

Phone: 0948 48 30 30
Vajnorska 108
Slovakia, 831 04 Bratislava