Pri osadení plastových okien a eurookien do novostavby alebo pri rekonštrukcii budovy je ich potrebné chrániť počas murárskych a maliarskych prác. Vznikajúci prach, odfrknutá malta alebo farba môžu poškodiť sklo a rám plastového či dreveného okna. Na takéto poškodenia sa záruka nevzťahuje, a preto je dôležité okná správne ochrániť.

Používanie ochrannej fólie

Aby sme zamedzili zašpineniu či poškodeniu okien pri rekonštrukcii, môžeme použiť priesvitnú ochrannú fóliu, prípadné iný podobný materiál. Na prichytenie použijeme lepiacu pásku. Najvhodnejšia lepiaca páska je od dodávateľa náterovej hmoty alebo výrobcu okien. Pri použití nevhodnej pásky hrozí znehodnotenie náteru odtrhnutím laku, alebo zanechaním vrstvy ťažko odstrániteľného lepidla.

Použitie krepovej pásky na ochranu okna

V prípade núdze je možné použiť lacnejšie krepové pásky, treba ich však odstrániť čo najrýchlejšie a to predovšetkým z drevených častí okna. Pri dlhodobom použití zanechajú krepové pásky na dreve zvyšky lepidla, ktoré sa dajú odstrániť čistením terpentínovým prípravkom. V žiadnom prípade nenechávajte krepové pásky nalepené priamo na dreve dlhšie ako 12 hodín. V prípade dlhodobého ponechania fólii na oknách nezabudnite na fóliách urobiť niekoľko malých otvorov, ktoré umožňujú prístup vzduchu.

Agresívne vápno

Plastové okná aj eurookná môže vážne poškodiť predovšetkým vápno. Pôsobí agresívne na všetky komponenty na okne od tesnenia, cez kovanie, až po povrchovú úpravu. Odstránenie vápna a aj ďalších látok je časovo náročnejšie ako ochrana okien fóliami. Preto sa vždy radšej spoľahnite na dobrú ochranu namiesto toho, aby ste trávili hodiny odstraňovaním špiny a nápravou poškodenia okien.

Phone: 0948 48 30 30
Vajnorska 108
Slovakia, 831 04 Bratislava